ziedo

Ņemot vērā, ka NSUS labdarības biedrības ikdienas darbs saistīts ar sociālās aprūpes centriem un tajos mītošajiem cilvēkiem, kā arī apmeklēja un apmeklēs šos centrus arī nākotnē, biedrība turpina darbojas epidemioloģiski drošā vidē -  "Zaļajā režīmā". Tajā pat laikā biedrība savu darbošanās lielākā mērā realizē caur virtuālajām platformām, kas nodrošina distances komunikāciju, kad tas nav nepieciešams klātienē.

Tāpat biedrība turpina sadarboties (tikties) ar partneriem, projektu dalībniekiem, dažādu sociālo projektu ietvaros, nepieprasot uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas varētu kavēt dažādu sociālo projektu realizēšanu perspektīvā.

 

NSUS labdarības biedrība ciena un respektē ikviena cilvēka personīgo izvēli, kā arī nešķiro cilvēkus.
Vienkārši sargājiet sevi un citus un esiet veseli!

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja