T.: +371 26667444

Mums ikdienā bieži vien rodas liekas lietas/mantas, kuras vairs pie mums neatrod pielietojumu. Mēs tās pārvietojam tālāk, stūrī, tad citā telpā, tad noliktavā. Laikam ejot, arī noliktavā tām kādā brīdī vairs nav vietas. Tad atliek vien tikt no tām vaļā. Ne vienmēr tās ir salauztas, sabojātas un turpmāk nelietojamas. Bieži vien tikai nevajadzīgas. Tieši tāpēc ir lieliska izeja - ZIEDOT TĀS TĀLĀK.

Tev lieks, citam prieks!

Tieši tik vienkārši! Ja Tev kļuvušas liekas mantas - elektropreces, mēbeles, utt. tad ziedo tās tālāk. Tieši tādu labo darbu paveica Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kad sazinājās ar mani Aija un piedāvāja krēslus. To skaits bija 146 un tie tika novirzīti uz sociālās aprūpes centriem Latvijā. Krēsli tika izvērtēti, sakopti, lai nākošie krēslu īpašnieki saņemtu lietojamu ziedojumu. Un tas ir būtiski, lai ziedojums būtu izmantojams pilnā apmērā. Nolietojums ir pašsaprotams, bet mantai jābūt tālāk izmantojamai, ja tā tiek ziedota.

Šis ir labs piemērs, kā uzņēmumi var atbrīvoties no nevajadzīgajām mēbelēm. Sociālās aprūpes centros un ārpus tiem ir liela nepieciešamība pēc šādiem ziedojumiem. Protams nedrīkst aizmirst, lai ziedojums ir darba kārtībā, lai to var tālāk izmantot.

Iespējas ir, tikai jāmāk tās paņemt!

Kā tas praktiski notiek? Ziedotājs sazinās ar NSUS labdarības biedrību, jo tās paspārnē ir vairāk, kā 120 SAC/VSAC. Tad NSUS biedrība informē par ziedojumu visus aprūpes centrus un tie, kuriem šis ziedojums ir interesants, piesakās uz tā saņemšanu. 99% gadījumu, pats SAC dodas pakaļ ar savu transportu pēc ziedojuma.

Ziedotos krēslus labprāt saņēma:
1. VSAC Rīga 81 gab.
2. Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs 30 gab.
3. Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” 20 gab.
4. P/I Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" 15 gab.

 

Paldies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Aijai par ziedojumu un iespēju!

 

Līga Uzulniece Bokuma
NSUS biedrības vadītāja

p.s. bildē redzami ziedotie krēsli, kas nonāca Aknīstes SAC.