ziedo

2021/2022 gadu mijā, jau 8. gadu pēc kārtas mums visiem bija lieliska iespēja radīt Ziemassvētku brīnumus tiem cilvēkiem, kuri par savām mājām sauc sociālās aprūpes centrus (SAC), kā arī tiem, kas dzīvo savās mājās, ārpus SAC. Eņģeļa Pasts un NSUS labdarības biedrības ietvaros notika sociālais projekts ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA DARBNĪCA 2021. Kā katru gadu, arī šajā gadu mijā bija iespēja sagatavot pārsteiguma dāvaniņas un nosūtīt tās senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūcīgajām ģimenēm.

Projekta ietvaros 5372 cilvēki saņēma savas Ziemassvētku dāvaniņas, kuras atceļoja no visas pasaules - Lielbritānijas; Norvēģijas; Vācijas; Nīderlandes; Islandes; Romas, Latvijas un citām pasaules malām. Eņģeļi bija parūpējušies par ikdienā praktiskām un nepieciešamām lietām, ieliekot dāvaniņās savu sirds siltumu, sveicienu un uzmundrinājumu - Par tevi atceras!

kundze2021

Katru gadu saņemu jautājumu un šī gadu mija nebija izņēmus: Vai visi Eņģeļa Pasts projektā esošie cilvēki 100% saņem projekta laikā Ziemassvētku dāvaniņas?

Atbilde: Eņģeļa Pasts ir viens no lielākajiem, apjomīgākajiem sociālajiem projektiem Latvijā, katru gadu organizējot vairākus sociālos projektus (8) un tai skaitā 8. gadu Ziemasvētku vecīša darbnīcu. Tas gan nenozīmē, ka šis ir vienīgais sociālais projekts Latvijā. Kā arī Eņģeļa Pasts projektam ir vairāk, kā 16`000 sekotāju Facebook lapā. Tajā pat laikā, vai dāvanas saņems visi projekta dalībnieki, atkarīgs tikai un vienīgi mo mums pašiem, no sabiedrības. Tikai mūsu iespējās ir apdāvināt visus. Eņģeļa Pasts publicē, projekta gaitā, ikdienas statistiku par pieteiktajām un brīvajām dāvanām un ziedotājiem ir iespēja piedalīties un parūpēties par to, lai visi saņemtu dāvanas.

Diemžēl jāsaka, ka tikai 2018/2019 gadu mijā visi 100% projekta dalībnieki saņēma dāvanas.

Pārējos gadus tie bija 60%, 70%, 50% vai šajā gadu mijā tie bija 87%.

Tas gan nenozīmē, ka pārējie paliek bez dāvanām. Aprūpes centros dāvanas ienāk arī no citiem sociālajiem projektiem, kas tiek organizēti Latvijā, bet nav saistīti ar Eņģeļa Pasts. Tādā veidā nav situācijas, kad kāds paliek bez dāvanas. Kā arī par dāvanām parūpējas pats aprūpes centrs, ja rodas situācija, kad kāda dāvana pietrūkt.

Ziemassvētku projekts notiek konkrētā laika posmā (mēneša, vai nedaudz vairāk, laikā), tas nenotiek visa gada garumā, tieši tāpēc jārīkojas ātri un operatīvi, lai jau līdz gada beigām visas dāvanas sasniedz sociālās aprūpes centrus un nonāk pie saviem jaunajiem saimniekiem un saimniecēm.

Kā arī lielu negatīvu iespaidu uz projekta gaitu atstājusi Covid19 situācija visā pasaulē. Nenoliedzami tas ietekmē visu un visus. Kaut gan jāsaka, ka pagājušā gada beigas parādīja tendenci, ka līdzcilvēki vairāk ieklausās sirdsbalsī, cilvēkos rodas empātija, līdzjūtība un vēlme atbalstīt tos, kuriem iet visgrūtāk. Protams, ka Covid19 klimats radījis arī negācijas cilvēkos un tas izjūtams uz katra soļa un arī projekta gaitā - nepamierinātība ar visu un par visu, neiecietība, naidīgums. Bet ..... tādi mēs esam - raibu raibi un dažādi. Svarīgākais, lai darot labos darbus, līdz ar dāvaniņu tiek nosūtīta tikai labā un pozitīvā enerģija. Tas radīs prieku un labsajūtu!

DOTS DEVĒJAM ATDODAS!

Uz šādas nots arī turpināsim iesāktos labos darbus kopā! Radīsim brīnumu un pārsteigumu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Eņģeļa Pasts turpinās un ir iespēja visa gada garumā piedalīties sociālajos projektos un sniegt fizisku, emocionālu, morālu atbalstu citiem. Tikai mums katram pašam ir iespēja izlemt, piedalīties, līdzdarboties vai nē. Katrs pats sava lēmuma pieņēmējs. Iespējas ir vienmēr, svarīgi vai tās pamanām un izmantojam.

Piedomāsim, kā mēs varam visa gada garumā atcerēties par cilvēkiem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts. To varam izdarīt Eņģeļa Pasts sociālajos projektos, 365 dienas gadā. VISI PROJEKTI!

Lai lielisks mums visiem šis gads, empātijas, labu domu un sirdsdarbu pilns!

 

Vairāk par paveikto.

Pateicībā,

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja