ziedo

    Aicinājums mums visiem, dalīties ar dabas veltēm!
    Dalieties ar dabas veltēm, ar cilvēkiem, kuri dzīvo aprūpes centros, pansionātos, veco ļaužu mājās. Ja Jūsu pilsētā, novadā, kaimiņos ir kāds pansionāts, aprūpes centrs, aizejiet ciemos un ieprieciniet šos ļaudis ar gardumiem no Jūsu dārza, vai salasītiem mežā.

    Derēs arī pērnā gada zapts burciņas, marinējumi un citi šāda veida gardumi.
   Centrā uzmeklējiet vadītāju vai sociālo darbinieku un nododiet savu dāvinājumu ar piebildi - domāts centra iemītniekiem. Atsaucieties uz NSUS biedrības publisko aicinājumu. Te ir atrodami aprūpes centri, pansionāti, vecoļaužu mājas, kas atrodas NSUS biedrības paspārnē.

    Šie cilvēki būs ļoti pateicīgi! Un tieši tas pats attiecas arī uz bērnu namiem, speciālajām internātskolām, krīzes centriem, kuros bērni un jaunieši dzīvo uz vietas pa nedēļas vidu.

Maza uzmanība, bet cik daudz prieka!
Paldies!

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja

Publikācija Facebook