ziedo

    Mēs ikdienā esam skrienošie cilvēki un nespējam uz mirkli apstāties, lai padomātu, uzzinātu, aprunātos .....

    Šodien man sanāca saruna ar mammu par sociālo jomu, kurā es šobrīd darbojos un mamma man atgādināja, ka mana omīte (šobrīd 90 gadi) arī ilgus gadus strādāja sociālajā jomā Aknīstes pusē, pansijās un aprūpēja cilvēkus. Savukārt mana mamma ir ārsta palīgs (feldšere) un 42 gadi nostrādāja Aizkraukles ātrajā palīdzībā un arī ārpus darba palīdzēja cilvēkiem.

    omite mamma es nsus

Gan omīte, gan mamma ir glābušas vairākiem cilvēkiem dzīvības, jeb aiz "matu galiem" izvilkušas no nāves........ Es lepojos ar viņām no sirds un priecājos, ka man viņas abas ir .....

Lieki laikam piebilst, kāpēc arī mans Sirds Darbs saistīts ar šo sociālo jomu.
Sociālais darbs - Sirds Darbs - 3 paaudzēs! :)
Fantastiski to apzināties un lepojos ar to!

Ar skumjām jāsaka, ka mana mammīte (Inta Kalniņa) 2017. gada 10. augustā aizgāja taisaulē, neizcīnot cīņu ar audzēju....

Līga Uzulniece