ziedo

     No 30.09.2018. NSUS biedrība vairs nedalīs atbalsta komplektus.
    Šodien tika noslēgta vienošanās starp NSUS labdarības biedrību un Biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas Apriņķa komiteja par sadarbību projektā “”Eiropas Atbalsta fonda „atbalsta komplektu” izdale trūcīgiem, maznodrošinātajiem un ārkārtas situācijā nonākušiem novada iedzīvotājiem, kā arī citos labdarības projektos.

    Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz EUR 188,00 būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumie.

    Paku izdales punkts būs vienīgais punkts Ķekavas novadā. Jau drīzumā, NSUS biedrība birojā tiks piegādātas pakas - pārtikas pakas, higiēnas preces, individuālie mācību piederumi.

    Pakas ir saņemamas NSUS biedrības birojā, Meistaru ielā 43, Valdlauči, trešdienās no pulksten 13:00 līdz 14:00. Iepriekš telefoniski, lai precizētu iespēju saņem pārtikas pakas.

Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu
:
– par atbilstību trūcīgas personas statusam,
–  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem( ieskaitot)). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus.
Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Detalizēta informācija atrodama Latvijas sarkanais krusts mājas lapā

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja
26667444

statistika 2018 07

Screenshot 1766

Screenshot 1767

Screenshot 1768

Screenshot 1769

Screenshot 1770