ziedo

    Madlienas pansionāts piedalījās NSUS biedrības labdarības projektā "Ziemassvētku vecīša darbnīca 2017/2018" un saņēma dāvaniņas savai senioru saimei. Biedrība nepiedalījās centra svētku pasākumā bet saņems stāstu un bildes no centra.

59 dāvaniņas jau aizceļoja uz centru 02.01.2018., vēl 26 aizceļos tuvākajā laikā.

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja

Būs vēl bildes ......

1. Ēvalds A.(81g.v.)  – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
2. Laimonis A. (81g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
3. ValerijsA.(54g.v.) nestaigā  – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
4. Nadežda Ā.(89g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
5. Aleksandrs B.(65g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
6. Austra B.(91g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
7. Ausma B.(90g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
8. Antoņina B.(83g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
9. Kārlis B.(76g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
10. Aleksandrs B.(72g.v.) nerunā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Alena (Bregards komanda Madara G.) 031117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
11. Ērika B.(82g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
12. Dzintra C.(49g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
13. Pēteris D.(83g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
10. Aleksandrs B.(72g.v.) nerunā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Alena (Bregards komanda Madara G.) 031117

14. Anastasija E.(81g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
15. Vera F. (89g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
16. Lidija G.(79g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
10. Aleksandrs B.(72g.v.) nerunā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Alena (Bregards komanda Madara G.) 031117

17. Zeltīte G.(59g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
18. Jāzeps G.(85g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
10. Aleksandrs B.(72g.v.) nerunā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Alena (Bregards komanda Madara G.) 031117

19. Jānis G.(86g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
20. Kamilla Ariadna G.(81g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
21. Intra I.(41g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Ieva U. 111117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
22. Valija I.(71g.v.) nestaigā – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
23. Antoņina I.(79g.v.) vājredzīga – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
24. Ginta J.(87g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
25. Ausma J.(91g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
26. Pēteris J.(63g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Džanani S. (Tukums) 091117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
27. Juris J.(68g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
28. Jānis K.(76g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
29. Arnis K.(50g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Evija B. 151217 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
30. Olga K.(92g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Evija B. 151217 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
31. Veronika K.(88.g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Evija B. 151217 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
32. Vija K.(80g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Evija B. 151217 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
33. Viktorija K.(92g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
34. Ludmila K.(74g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
35. Anna K.(86g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
36. Vitālijs K.(80g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
37. Dace K.(73g.v.) nestaigā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 111217 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
10. Aleksandrs B.(72g.v.) nerunā – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Alena (Bregards komanda Madara G.) 031117

38. Dzintars K.(87g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
39. Vija L. (77g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
40. Velta L.(75g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
41. Anatolijs L.(84g.v.) nestaigā – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
42. Viktors L.(78g.v.) kurlmēms – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Ieva U. 111117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ -"DĀVANA GATAVA!"
43. Renāte L.(77g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
44. Gita Silvija L.(75g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
45. Aleksandra Ļ.(84g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
46. Vitauts M.(74g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 221117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
47. Ņina M.(80g.v.) nestaigā – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
48. Georgijs M.(77g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
49. Aivars M.(65g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 221117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
50. Dzidra M.(90g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
51. Klaudija M.(86g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
52. Gunta Dzintra M.(60g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - ....... - "DĀVANA GATAVA!"
53. Elza N.(74g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
54. Ivars O.(77g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
55. Dzintra O.(64g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
56. Staņislava P(73g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
57. Margarita P(69g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
58. Jeļena P.(78g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Džanani S. (Tukums) 091117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
59. Anna R.(82g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
60. Anele R.(83g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
61. Alma S.(88g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 221117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
62. Andris S.(74g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 221117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
63. Mihails S.(85g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
64. Guntis S.(59g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
65. Rasma S.(88g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
66. Dzidra S.(85g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
67. Lilija S.(81g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
68. Alla S.(76g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
69. Gunta S.(77g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
70. Zinaida Š.(73g.v.) nestaigā – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
71. Inārs Š.(63g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
72. Feodora Š.(83g.v.) nestaigā – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
73. Alīda T.(98g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
74. Austra U.(85g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
75. Grigorijs V.(55g.v.) gulošs – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
76. Lucija V.(84g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
77. Raimonds V.(52g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu
78. Maiga V. (88g.v.) nestaigā – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
79. Ainārs V.(38g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Ieva U. 111117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
80. Ārija Anna Z.(67g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
81. Ilona Z.(72g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
82. Ināra Z.(65g.v.) – saņemtas 2 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Madara A. JCI Latvia 171117 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - "DĀVANA GATAVA!"
83. Irina Z.(68g.v.) – saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Dace C. 250917 RŪĶIS JAU STRĀDĀ - būs centrā
84. Mirdza Z.(85g.v.) – saņemtas 0 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu