T.: +371 26667444

    SAC "Senliepas" iemītnieki (29 cilvēki) piedalījās NSUS biedrības labdarības projektā "Ziemassvētku vecīša darbnīca 2017/2018" un saņēma dāvaniņas savai senioru saimei. Biedrība nepiedalījās centra svētku pasākumā bet saņēma stāstu un bildes no centra, jo pasākumu šoreiz organizēja paši Rūķi / Deju ansamblis "Pērle", kuri brauca ciemos gan ar koncertu, gan ar sarūpētām dāvaniņām.

Vēstule no deju kolektīva pēc pasākuma: "Deju ansamblim Pērle šis labdarības projekts nebija pirmais. Pagājušajā gadā, ansambļa ietvaros tika vākti ziedojumi mūsu četrkājainajiem draugiem patversmē “Labās mājas”. Nebūs melots, ka tieši svētku laiks ir tas laiks, kad vairāk aizdomājamies par līdzcilvēkiem, jo ikdienas skrējienā un rutīnā, nereti aizmirstam par līdzās būšanu un iepriecināšanu, tāpēc tieši arī svētku laiks Pērlē ir laiks, kad cenšamies iepriecināt kādu gan ar mantiskām lietām, gan to, ko paši ļoti labprāt darām – uzstājamies koncertos. Šī projekta ietvaros vislielāko emocionālo saviļņojumu sniedza tas, ka cilvēkus līdz sirds dziļumiem aizkustināja nejau mantiskās lietas, kuras bijām sagādājuši, bet gan tieši koncerts un emocijas. Prieka, gandarījuma un pateicības asaras bija manāmas ne tikai uz centra iemītnieku vaigiem un acīs, bet arī dejotājiem. Šādu koncertu emocijas un dejotprieks nav vārdos aprakstāms, šādus koncertus nevar salīdzināt ar koncertiem uz lielās skatuves – viss bija tik patiesi, neviltoti un līdz sirds dziļumiem aizkustinoši." - tā raksta Silga Strazdiņa.

Liels paldies Deju ansamblim "Pērle" par sarūpētajām dāvaniņām, dejām un veltīto nedalīto uzmanību senioru saimei!

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja

1. Rozālija P. 88 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
2. Alise B. 94 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
3. Laimonis Rūdolfs  N. 78 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
4. Zinaīda P. 72 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
5. Boļeslavs G. 78 g  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
6. Mārīte Dz. 60 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
7. Kārlis G. 75 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
8. Ļubova  M. 78.g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
9. Aigars Š. 57.g  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
10. Guntis S. 52 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
11.Andrejs  N. 77 g. - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
12.Genovefa B. 83 g. - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
13.Antons S. 72 g. - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
14. Ilga F. 80 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
15. Elga K. 87 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
16. Ēriks G. 68 g - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
17. Austra P. 83 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
18. Vija E. 73 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
19. Broņislava B. 83 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
20. Uldis S. 83 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
21. Radions  K. 81 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
22. Velta  A. 86 g. - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
23. Jānis J. 70 g. - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
24.  Terēza M. 83 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
25. Jānis D. 70 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
26. Ausma  A. 80 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
27. Antoņina  S. 76 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
28.  Iļja K. 61 g.  - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ
29. Ziedone L. 90 g. - saņemtas 1 vēstules / Ļoti gaida pārsteigumu - Deju ansambļa "Pērle" komanda 311017 RŪĶIS JAU STRĀDĀ