T.: +371 26667444

NSUS labdarības biedrība bija uzaicināta 03.10.2018. piedalīties "Labo darbu festivālā Rīga 2018", ar labdarības projektu Eņģeļa pasts - dāvaniņu gatavošana senioriem, kartiņu un vēstuļu rakstīšana.

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai  skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un  piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018. gadā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizēja Labo darbu festivālus  piecos Latvijas reģionos.

Labo darbu festivāli iecerēti, lai īstenotu šādus uzdevumus:
- veicināt  jauniešu  pilsonisko  līdzdalību  un  atbalstīt  iniciatīvas  labvēlīgas  vides  un sadarbības veidošanā izglītības iestādēs, pašvaldībās, vietējā kopienā;
- aktualizēt  labo  darbu  nozīmi  un  nepieciešamību  sabiedrības  labklājības,  saliedētības  un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā;
- radīt izpratni par pilsonisko līdzdalību un izkopt paradumu veikt labos darbus kā vienu no  personības attīstības nozīmīgiem faktoriem;
- popularizēt  labās  prakses  piemērus  un  pozitīvo  pieredzi  pilsoniskās  audzināšanas  un pilsoniskās līdzdalības jomā.

NSUS biedrības projekts "Eņģeļa pasts", pasākuma gaitā pulcināja ap sevi bērnus un jauniešus, kuri jau bija piedalījušies "Eņģeļa pasts" projektā, kā arī tos, kuri piedalījās pirmo reizi.
Pasākuma ietvaros bija tikšanās ar Babītes vidusskolas komandas meitenēm, kuras "Eņģeļa pasts" projektā piedalījās 2017. gadā un šajā dienā prezentēja padarīto labo darbiņu un bija lepnas par padarīto. Tapa arī kopēja bilde.

Bērni un jaunieši, piedaloties šajā festivālā bija gatavojušies arī darbnīcām un, kā viena no tām bija "Eņģeļa pasts", kuras ietvaros varēja zīmēt, līmēt, rakstīt, saiņot. Tad nu tapa gan vēstules, gan smaidīgas apsveikuma kartiņas, gan arī tika pakotas dāvaniņas. Viss notika ar aizrautību, mīlestību un izpratni par vēlamo rezultātu un mērķi.

Liels paldies festivāla organizātoriem un dalībniekiem par šo Labo darbu dienu, tikšanos un kopā paveikto.

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja
Projekta "Eņģeļa pasts" idejas autore un vadītāja