NSUS koordinatori
Koordinatore Bauskā
Kopš 2016. gada
piedalās dažādos
NSUS labdarības
biedrības projektos.

Saziņai no 10:00-20:00
mob.: 29909919
Ja neatbild, tad SMS

Tā ir brīvas gribas dalība!
Koordinatore Līvānos
Piedalās dažādos
labdarības projektos.
Laiks, ko var veltīt,
ir laiks ārpus darba laika
- vakari, brīvdienas.

Saziņai tikai pēc 18:00
mob.:
25657802

Tā ir brīvas gribas dalība!Koordinatore Tukumā
Piedalās dažādos
labdarības projektos.

Saziņai tikai pēc 18:00
mob.:
29169395
Tā ir brīvas gribas dalība!Koordinatore Gulbenē
Kopš 2016. gada
piedalās dažādos
NSUS labdarības
biedrības projektos.

Saziņai tikai pēc 18:00
mob.:
26660089
Ja neatbild, tad SMS

Tā ir brīvas gribas dalība!