ziedo

Kļūsti par brīvprātīgo NSUS koordinatoru

    Arī tev ir iespēja kļūt par NSUS labdarības biedrības brīvprātīgo koordinatoru visā Latvijā, savā pilsētā vai novadā, ja vien esi gatavs aktīvi piedalīties NSUS biedrības projektos, popularizēt tos, koordinēt tos, dodot arī savas iniciatīvas. Brīvprātīgais NSUS biedrības koordinators - Tava brīvas gribas dalība.

Ziedo, lai atbalstītu NSUS biedrību

    NSUS biedrība varēs pastāvēt tikai tad, kad palīgā nāks sociāli atbildīgi uzņēmēji un līdzcilvēki, kuri spēs atbalstīt tieši biedrības ikdienu ilgtermiņā, lai jau tālāk es varu darboties un palīdzēt citiem, kas notiek patlaban.
   NSUS biedrībā ikdienā ir ap 25 aktīvi projekti un jau vairāk, kā 170 realizēti……

NSUS biedrības un ABN biedrības memorands

    Kopš 2017. gada 04. septembra NSUS labdarības biedrība ir kļuvusi par medija Anglo Baltic News "ABN biedrības" (Lielbritānija) sadarbības partneri labdarības projektu jomā. ABN un NSUS sadarbojas jau kopš 2015. gada dažādos labdarības projektos un šogad vienojās par memoranda noslēgšanu starp abiem uzņēmumiem.

NSUS dalība ESF projektā „Jauniešu garantijas”

    ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

    Pasākuma mērķis: sniegt atbalstu jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Palīdzi, lūdzu, apmaksāt NSUS darba instrumentu - Datoru

   Jaunā datora ikmēneša maksājums 30,00 EUR
palīdzi, lūdzu, to apmaksāt

    NSUS JAUNAIS DARBA INSTRUMENTS DATORS IR IEGĀDĀTS 21.07.2017. un šobrīd NEPIECIEŠAMS tieši finansiāls atbalsts ikmēneša maksājumam.
    Šodien NSUS biedrība iegādājās uz nomaksu jaunu darba instrumentu - DATORU. Pienāk brīdis, kad vienkārši nav izvēles un jārīkojas. Tā notika arī šobrīd, jo ilgāk gaidīt nevarēja, jo uz lūgumu atbalstīt NSUS biedrību datora iegādē, neviens neatsaucās. Tāda realitāte un es to pieņemu, kā faktu!
    Tad nu tagad lūgums atbalstīt ikmēneša maksājumu, jas tas kādam ir iespējams, kas sastāda 30,00 EUR/mēn.