ziedo

    No 1950. gada Balvu rajonā darbojas pansionāts "Vīksna", Vīksnas pagastā, kurā varēja uzņemt ap 90 iemītniekus. 1977. gada februārī tika nodotas ekspluatācijā pansionāta ,,Balvi” ēkas ar 300 vietām, uz kuru no pansionāta Vīksna tika pārvietoti 86 iemītnieki un pansionāts ,,Vīksna” tika reorganizēts. Pansionāts ,,Balvi” darbojas uz nolikuma pamata un ir Balvu rajona padomes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina pieaugušo ilgstošu sociālo aprūpes pakalpojumu sniegšanu.


Pansionātam ir šādas funkcijas:
• nodrošināt personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
apgādāt personu ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēniskiem līdzekļiem un citu inventāru;
• nodrošināt personas apģērba un apavu individuālu lietošanu; organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli;
• nepieciešamības gadījumā nodrošināt personas somatisko medicīnisko aprūpi; veikt sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
• nodrošināt personai atbilstoši viņa vajadzībām nepieciešamus tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; organizēt kultūras pasākumus;
• pēc personas vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• nepieciešamības gadījumā organizēt palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošināt juridisko palīdzību; apsaimniekot pansionātam nodoto nekustamo īpašumu (nodrošinot siltumenerģijas, ūdens, kanalizācijas pieejamību).
• Klientiem sociālos pakalpojumus nodrošina 71 darbinieki, no tiem 6 sociālā darba speciālisti. Lai nodrošinātu komandas darbu, regulāri notiek sociālā darba speciālistu aprūpes un apkalpojošo darbinieku darba apspriedes. Pansionātā ,,Balvi” vidēji, gada laikā, dzīvo 173 klienti.

vairak poga

Informācijas avots

Komentāri (0)

Par šo rakstu vēl nav komentāru

Atstājiet savu komentāru

Komentējiet, kā viesis. Reģistrējaties vai ienāciet savā kontā.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location