ziedo

Sociālais aprūpes centrs "Senliepas"

    Ķeguma novada sociālās aprūpes centrs pirmsākumos tika izveidots Ķeguma centrā, bijušās infekciju slimnīcas vietās, bet pēc Rembates pamatskolas slēgšanas  2012.gadā, pašvaldība lēma par iestādes paplašināšanu uz darbības pārcelšanu uz bijušajām Rembates pamatskolas internāta telpām. Tā kopš 2013.gada 1.augusta aprūpes iestāde uzsāka jaunu dzīves posmu – skaistā, tīrā un brīvā vidē ar interesantu vēsturi.

Rūjienas senioru māja

    “Mēs savam klientam dodam daudz vairāk iespēju, nekā vientuļa gulta”
    Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Rūjienas senioru māja” iejūtīga un profesionāla komanda rūpējas par senioriem kopš 2010 gada. Rūjienas senioru mājā ir pieejams ģimenes ārsts, zobārsts un protezētājs, ķirurgs, radiologs (rtg un US izmeklējumi), urologs, neirologs, kardiologs, fizioterapeits, tehniskais artopēds. Ir noslēgti līgumi par pakalpojuma nodrošināšanu ar novadu pašvaldībām Vidzemē un Rīgas pilsētas sociālo dienestu.

Camphill ciemats "Rožkalni"

    Camphill ciemats Rožkalni ir sociāli terapeitiskas mājas, kuras ir sākušas savu darbu 1999. gadā. Kopā ar 10 pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 6 darbinieki un brīvprātīgie ikdienā mācas veidot mazu sabiedrību, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgpilnu darbu, justies pilnvērtīgs un nepieciešams sabiedrības loceklis.

Pansionāts "Balvi"

    No 1950. gada Balvu rajonā darbojas pansionāts "Vīksna", Vīksnas pagastā, kurā varēja uzņemt ap 90 iemītniekus. 1977. gada februārī tika nodotas ekspluatācijā pansionāta ,,Balvi” ēkas ar 300 vietām, uz kuru no pansionāta Vīksna tika pārvietoti 86 iemītnieki un pansionāts ,,Vīksna” tika reorganizēts. Pansionāts ,,Balvi” darbojas uz nolikuma pamata un ir Balvu rajona padomes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina pieaugušo ilgstošu sociālo aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Auce"

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Auce" atrodas Auces novadā, mazpilsētā Aucē, kura ir aptuveni 100 km attālumā no Rīgas, Zemgales dienvidrietumos. Pilsēta ir ar nelielu iedzīvotāju skaitu, bet ļoti liela uzmanība tiek veltīta dažādu kultūras pasākumu organizēšanai. Aktīvi darbojās pensionāru biedrība un vēl citas nevalstiskas organizācijas. Auce atrodas Latvijas- Lietuvas pierobežas zonā un līdz tuvākajai Lietuvas pilsētai ir aptuveni 20 km.

Veco ļaužu mītne "Cerība"

    Veco ļaužu mītne „Cerība” ir dibināta 1992.gada jūnijā. Pirmie iemītnieki iestādē bija 3 pašu pagasta cilvēki.
    Šobrīd pansionāts ir paplašinājies – Umurgā ir 28 iemītnieku vietas un Limbažos ir iestādes filiāle (dibināta 2010. gadā) ar 15 vietām. Kopā 43 vietas. Gandrīz visu laiku pansionātā visas vietas ir pilnas. Vidējais iemītnieku vecums katru gadu ir virs 80 gadiem.