ziedo

Svētīgu pirmo Adventi!

1 advente 2017web

3. Ziemassvētku vecīša darbīcas dāvaniņu talka

    3. Ziemassvētku vecīša darbnīcas dāvaniņu talkas diena. Talkas dienā tika pakotas, pārbaudītas, marķētas, aizsaiņotas visas, NSUS biedrības birojā ienākušās gatavās Rūķu dāvaniņas un ļoti daudz dāvaniņas tika sagatavotas no saziedotajām mantām.

2017. gada NSUS labdarības projektu brīnums

    Kāpēc saku - 2017. gada projektu brīnums? Šogad, kā nevienu citu gadu, NSUS biedrības labdarības projektos piedalās liels skaits Latvijas uzņēmumu komandas, skolu klasīšu komandas, bērnu dārzu komandas, deju kopas un dziedātāju kolektīvi.

Labajiem darbiem nav svētku dienu ...

    Labajiem darbiem nav svētku dienu, īpaša laika un sezonas, nav jāgaida īpašs uzaicinājums vai jāgaida atgādinājums - labie darbi ir jādara, kad vien tas iespējams un no sirds.

2. Ziemassvētku vecīša darbīcas dāvaniņu talka

    2. Ziemassvētku vecīša darbnīcas dāvaniņu talkas diena. Talkas dienā tika pakotas, pārbaudītas, marķētas, aizsaiņotas visas, NSUS biedrības birojā ienākušās gatavās Rūķu dāvaniņas un ļoti daudz dāvaniņas tika sadatavotas no saziedotajām mantām.