ziedo

Sociālais darbs - Sirds Darbs - 3 paaudzēs!

    Mēs ikdienā esam skrienošie cilvēki un nespējam uz mirkli apstāties, lai padomātu, uzzinātu, aprunātos .....

Piedāvājumā Tena pamperi

NAV AKTUĀLI!

Šobrīd, NUS biedrībā ir piedāvājums - Tena lady pamperi, kā arī cita veida pamperi, kas būtu ļoti nepieciešami gan guļošiem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar veselības problēmām, kam nepieciešamas šada veida lietas ikdienā.

Paldies Ķekavas "Kodols" vadītājai Kristīnei Grīnai

      Komandas darbs, kā pulksteņa mehānisms.
    Lielu "PALDIES" saku Ķekavas "Kodola" vadītājai Kristīne Grīnai un viņas uzticamajai un atbildīgajai komandai Ilgai, Intai, Ainai, Innai, Lonijai par atbalstu NSUS labdarības biedrības projektos 2016. gada nogalē un arī šodienā.

Aptauja - Sociālā aprūpe

    NSUS biedrībā top apjomīgs sociālais projekts un šī projekta sakarā nepieciešams apzināt sekojošo. Projektā perspektīvā iespējams plānotas jaunas darbavietas.

Sociālās jomas pētījums

    NSUS biedrība jau trešo gadu darbojas sociālajā jomā un tajā pat laikā paralēli notiek sociālās jomas izpēte, kas iespējama pateicoties daždiem lielākiem un mazākiem labdarības projektiem.