Šeit vēl ir iespēja apskatīties NSUS veco mājas lapu

Arrow up
Arrow down

ziedo


Mans sirds darbs

Kāpēc tieši Labdarība?

Šo jautājumu es dzirdu ik uz soļa. Kāpēc tieši labdarība? To nevar paskaidrot, tas slēpjas drīzāk, sajūtās nevis vārdos. Esmu izvēlējusies iet šādu ceļu un esmu priecīga, ka man ir dota iespēja darīt šīs labās lietas un iepriecināt tos, kam prieciņa mazāk iedalīts šajā dzīvē. Iespējams tā ir mana misija un tas ir mans sirds darbs un es to pieņemu ar prieku!

Uzzināt vairākNSUS Darbības virzieni

NSUS biedrība darbojas daudz un dažādos virzienos, kas vērsti uz bērniem, jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļiem cilvēkiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem - veselības veicināšanas, izglītošanas, labdarības
pasākumu organizēšanas un sociālās labklājības celšanas jomās.


Ieskaties jaunākajos projektos


Rūpējies par savu veselību - nokontrolē asinsspiedienu

    Rūpes par savu veselību ir mūsu katra ziņā un profilaktiski ir jārūpējas par to. Viens no...

Vēlos redzēt visu ar abām acīm

    Projekts aktīvs!     Pansionātos, aprūpes centros, vecoļaužu mājās mīt dažāda vecuma cilvēki un vairumā...

Dalies ar smaidu

   Projekts aktīvs!     Nosūti kādam no cilvēkiem pansionātā, aprūpes centrā, vecoļaužu mājā savu smaidu! Kas tev...

"Ziedojumu Bodīte" - internetbodīte

    Projekts aktīvs!     22.11.2017. ir dzimis jauns NSUS biedrības projekts "Ziedojumu Bodīte", kas ar SIA...


Jaunākās ziņas


Gatavojam atbalsta sūtījumu Vecpiebalgas ģimenēm

    NSUS biedrībā ienāca lūgums atbalstīt Vecpiebalgas trūcīgās ģimenes, daudzbērnu ģimenes,...

Atbalstīsim studenti Evitu Karpoviču, palīdzot izpētē

    Ik pa laikam, NSUS biedrībā ienāk dažādi lūgumi no studentiem, kuri raksta diplomdarbus, veic...

Marts - visā pasaulē ir sociālā darba mēnesis!

Marts - visā pasaulē ir sociālā darba mēnesis!

LU Infrastruktūras departamenta komanda ciemojas Subatē

Eņģeļa pasts projektā sapnīšus bieži vien piepilda tieši dažādu uzņēmumu komandas un viena no tām  -...


NSUS Biedrības mērķis: Labdarība, labdarības projektu organizēšana.
NSUS Biedrības misija: Rast iespējas (finansiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas, veselību veicinošas),
kā atbalstīt, motivēt, izglītot, celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.
NSUS Biedrības mērķauditorija: Bērni, jaunieši, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, trūcīgas ģimenes, vientuļie seniori.
NSUS biedrības vērtības: cilvēki, pozitīvās emocijas, komandas darbs

Ziedojumi administrācijai: NSUS biedrība, LV47PARX0016440550002
Ziedojumi projektiem: NSUS biedrība, LV74PARX0016440550001

NSUS Society`s purpose: Charity, organising charity projects
NSUS Society`s mission: To find oppurtunities (financial, tangible, informative/educational) to support, motivate, educate
and improve social prosperity to poor and vulnerable groups of people
NSUS Society`s target audience: Kids, youth, seniors, special needs people, families living in poverty, lonely seniors.
NSUS Society Values: People, Positive Emotions, Teamwork

Donations to the administration: NSUS Biedrība, LV47PARX0016440550002
Donations for projects: NSUS Biedrība, LV74PARX0016440550001

Цель oбщества NSUS: благотворительность, организация благотворительных проектов.
Миссия oбщества NSUS: найти возможности (финансовые, материалные, информационные/образовательные),
как поддержать, мотивировать, обучать, поднимать социальный уровень малоимущих и социально незащищенных групп. 
Аудитория oбщества NSUS: дети, молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями,
семьи с низким уровнем дохода, одинокие пожилые люди.
Ценности общества NSUS: люди, позитивные эмоции, совместная работа

Пожертвования для администрации: NSUS biedrība, LV47PARX0016440550002
Пожертвования для проектов: NSUS biedrība, LV74PARX0016440550001

25

Aktīvie projekti

195

Pabeigtie projekti

45

Atbalstītie centri

75

Sadarbības partneri

Ričards Brensons

Vienalga, par ko tu vēlētos kļūt, ko gribētu dzīvē sasniegt, – tu vari to paveikt. Tādēļ uz priekšu! Sper pirmo soli – saņem drosmi un dari!

Ričards Brensons

biznesa magnāts

Paulu Koelju

Ja kaut kas nenotiek tā kā vajag, ir tikai divi varianti: vai nu tiek pārbaudīta Tava pacietība, vai arī jādodas pa citu ceļu.

Paulu Koelju

rakstnieks

Draugi un atbalstītāji